E-Cat dostává finální obrysy (1/2)

12. března 2012 v 18:39 | Fáďos |  Život obecně
Dobrý podvečer x).

Kdo hledá, najde. Platí to furt. I dneska ve škole... A nemusel jsem se ani moc snažit. Stačil strejda google na mobilu a hned jsem měl zábavu na další 3 vyučovací hodiny. A to zábavu dokonce přelomovou. Proto vám ji sem také "otisknu". Kdo těch 11 A4 prostuduje, minimálně bude pořádně napřed a např. pro naši rodinu je to něco, co ušetří cca 80 000 ,- ročně.
Osobně mě to mimochodem zajímá taky proto, že máme s bráchou v hlavě jakýsi projekt na tomto postavený, co by nás mohl v budoucnu živit. Čas ukáže x).
Dovolím si tedy vystavit tu přepis rozhodovu s vynýlezcem E-Cat, Andrea Rossim, ze stránek WM-Magazínu, kde jsou odpovědi opravdu na téměř všechny klíčové otázky.
Rozhovor v angličtině pořídil Allan Sterling začátkem tohoto roku, čili v nedávné době. Přeložili nejspíš ve WM.
Jelikož je toto na blog příliš dlouhé, dám to do dvou částí ;).

------------

E-CAT: energie za 5 % dnešní ceny


E-CAT
V dosud nejotevřenějším rozhovoru oznámil Andrea Rossi, vynálezce E-Cat (katalyzátoru umožňujícího chladnou fúzi), mnoho významných pokroků ve vývoji své průlomové technologie. V odpovědích na široký okruh otázek poodhalil především četné detaily ohledně nového desetikilowattového zařízení pro domácí použití.
Následující text je redakcí WM mírně krácený přepis rozhovoru.
(S: Sterling, A: Andrea Rossi)

S: U mikrofonu na druhé straně světa je Andrea Rossi a dnes máme vzácnou příležitost klást otázky vynálezci E-CAT čili katalyzátoru energie, tepelného generátoru využívajícího technologii studené fúze, známé jako LENR - nízkoenergetická nukleární reakce. Dnes je navíc pamětihodný den, protože od tiskové konference, na níž Rossi 14. ledna 2011 v Boloni ohlásil a předvedl desetikilowattový modul na bázi chladné fúze uplynul právě rok. Podíváme se, jaký byl, a jak se věci mezitím vyvinuly.
E-Cat je zařízení využívající malé množství niklového prášku, vodík a patentovaný katalyzátor. Společně, za nízkého tlaku a nevelké teploty, produkují bezpečnou a čistou formu jaderné fúze. Tato forma jaderné fúze nevyžaduje radioaktivní materiály, neprodukuje žádný radioaktivní odpad a nevypouští do životního prostředí žádné znečištění. Nízká cena a další výhody by mohly znamenat dlouho velmi hledané řešení energetické krize. S komerčním využitím E-Cat se začalo v říjnu minulého roku, kdy jsem byl poctěn možností účastnit se spuštění megawattového pokusného zařízení. Dnes Andrea Rossi plánuje spuštění výroby milionu kusů zařízení s tepelným výkonem deset až dvacet kilowattů, a to už na podzim letošního roku (2012). Na konstrukcí řídící jednotky pro tato zařízení spolupracuje proslulá firma National Instruments.
Andrea Rossi je inženýr, podnikatel a vynálezce. Před několika lety přišel s technologií generátorů na biopaliva. Posléze svou firmu prodal, aby mohl financovat výzkum a vývoj úplně odlišné technologie. Původem Ital nyní žije ve Spojených státech, ačkoli právě dnes je v Římě.
Andreo Rossi, vítáme vás v tomto programu. Jsme rádi, že vás tu máme.

A: Děkuji. Je mi ctí, že tady dnes večer mohu být s vámi.

S: My děkujeme vám. Pokrýváme široký rozsah časových pásem, od rána na Havaji po téměř půlnoc vašeho času v Římě. Naslouchají lidé z celé planety...
A vidím, že tu mám několik posluchačů z Nového Zélandu a Austrálie. Takže budete mluvit s celým světem.

A: Děkuji. Děkuji mnohokrát.

S: Začněme pohledem do pozadí. V současné době bydlíte ve Státech, ale pocházíte z Itálie. Můžete nám říct něco o svém životě? Jaké to bylo, vyrůstat v Itálii?

A: Narodil jsem se v Itálii roku 1950, ale začnu raději rokem 1970, kdy jsem začal pracovat na těchto věcech. Pracoval jsem na získávání elektrické energie z biomasy. To bylo moje zaměstnání. A když Fleischmann a Pons v roce 1989 na tiskové konferenci oznámili svůj objev, úplně mne to fascinovalo. Od té doby jsem se pokoušel zopakovat jejich výsledek, ale při pokusech s jejich typem zařízení jsem neuspěl. A tak jsem začal zkoumat jiné systémy. V letech 2006 - 2007 jsme začali získávat jistá množství energie vytvořené nízkoenergetickou nukleární reakcí. A od toho okamžiku jsem zaměřil pozornost výlučně na tuto věc. Jak už jste řekl, prodal jsem všechno ostatní a financoval už jen tento výzkum. Požádal jsem přes profesora Focardi o pomoc Boloňskou univerzitu, a musím říct, že zpočátku jsem jej žádal o konzultace proto… aby mi dokázal, že můj systém nikdy nebude funkční. Aby mne z toho dostal, protože jsem tím byl úplně posedlý. Bylo to příliš dobré, než aby to byla pravda, a tak jsem mu říkal: "Prosím vysvětlete mi, proč to nemůže jít." Ale on pak, po pár dnech, povídá: "Mám pro vás asi špatné zprávy, myslím, že to zařízení opravdu funguje. Takže stojí za to, abyste v tom pokračoval."

Pracovali jsme pak společně a žádali ho o rady, především v otázkách bezpečnosti, abychom pokračovali v experimentech bezpečným způsobem a mohli vytvořit spolehlivé prototypy. A pak jsme před rokem uspořádali prezentaci , kde už jsme mohli předvést aparaturu schopnou produkovat množství energie upotřebitelné v reálných průmyslových situacích.

Doufám, že má angličtina je dostatečná, abyste rozuměli tomu, co říkám. Bylo by dobré vědět, jestli mi posluchači rozumí.

S: Rozumím vám docela dobře. Je to moc dobré, děkujeme. Pokusím se artikulovat své otázky tak, abyste mi dobře rozuměl. Měli bychom také publiku říct, že máte potíže s internetovým připojením, takže vám nemůžeme poslat sadu nejčerstvějších otázek předem. Máte jen nějaké dřívější, které jsme měli připravené předtím.
Dalším, na co bych se rád zeptal, je, jestli byste nám mohl poskytnout krátký popis toho, jak E-Cat vlastně funguje.

A: U E-Cat musíme rozlišovat mezi průmyslovými a domácím zařízením, které začneme dodávat už příští zimu (prosinec 2012). V každém případě, samotný modul E-Cat je malá krabička, pro představu asi tak velká, jako krabička cigaret. Uvnitř je niklový prášek a komprimovaný vodík. Je v tom ale také katalyzátor, podle nějž to má název - E-Cat je zkratka pro Energy Catalyzer. Správně udržované rozdíly tlaku a teplot vyvolávají v kazetě efekt emitující nízkoenergetické záření gama. Užitné teplo vzniká tak, že paprsky gama narážejí na olověnou stěnu, která mění toto nízkoenergetické záření na teplo. To pak ohřívá vodu, ochlazující reaktor.

K vytvoření megawattu energie potřebujeme jen velmi, velmi malé množství vodíku a nikl. Tomuto jevu dnes už velice dobře rozumíme a teorie bude brzy prezentována. Tímto způsobem můžeme produkovat energii bez jakýchkoli emisí plynu, a jak jste správně řekli, aniž bychom produkovali nějaký odpad, pochopitelně bez použití radioaktivních materiálů a bez radioaktivních odpadů. Bez emise CO2 hluku, či čehokoli jiného. Je to velice šetrné k životnímu prostředí.

S: Tahle věc se tedy nemůže roztavit, jak se to může stát s palivem v atomové elektrárně. Taková možnost tu vůbec není, správně?

A: Ne, protože nepoužíváme radioaktivní materiál. Všechno, co potřebujeme je nikl a vodík, v případě, že by teplota zašla příliš vysoko, pak se nikl, úplně stejný jako ten v mincích, roztaví. Přestane být práškový. A E-Cat může reagovat jen s niklem ve formě prášku. Z toho samozřejmě vyplývá, že pokud teplota zajde příliš vysoko, stane se E-Cat nefunkčním. Reakce se zastaví, protože katalyzátor už nemá k dispozici niklový prášek, jehož vlastnosti ovlivňuje.

S: Tehdy, na tiskové konferenci jste zmínil ústřední topení využívající vaší technologie E-Cat. Zajímalo by mne, jestli ještě funguje. Teď by bylo nepřetržitě v provozu už dva roky. Nebo jste to už ukončili?

A: Výrobnu kde bylo několik let využíváno teplo produkované úplně první generací E-Cat, místnosti, dílna atd, jsem prodal, abych mohl financovat tuto produkci. Dnes už neexistuje, ale E-Cat jimiž dnes vytápíme naše dílny a domy stále fungují. Jsou vlastně v nepřetržitém testu. Prostě máme pár starších E-Cat, které nepřetržitě běží v rámci dlouhodobého testování.

S: Můžeme tedy říct, že nyní nepřetržitě běží už tři roky?
A. Dva. Ale to, co říkáte je důležité. Momentálně produkujeme jen teplo, protože jsme zatím nevyřešili problémy, které musíme zdolat abychom získané teplo účinně převedli na elektrickou energii. Zabere nám možná rok nebo dva, než dáme dohromady E-Cat, který kromě tepla vyrobí i elektrickou energii. S tím, co máme, zatím umíme jen vytápět.

S: Jestli tomu dobře rozumím, tato technologie používá obyčejný nikl, který je velmi hojný a vodík, jehož zásoby jsou v podstatě nevyčerpatelné. Ale povězme, že v budoucnu, až prorazí na trh, bude E-Cat prakticky všudypřítomný, včetně průmyslové výroby. I když ve všech těch zařízeních bude jen malé množství, souhrnně ve spoustě zařízení, to bude celkem mnoho; nebude pak niklu nedostatek?

A: To určitě nehrozí. Množství potřebného niklu je vzhledem k jeho produkovanému množství velice malé. Pro usnadnění vám to povím v číslech. Musíte vzít v úvahu, že jeden gram hmoty, ať už niklu nebo čehokoli na tomto světě, může úplnou přeměnou na teplo vyprodukovat dvacet tří tisíce megawatthodin energie. Opakuji, jeden gram hmoty, třeba niklu, může vytvořit dvacet tří tisíce megawattů energie. S tímto na mysli si můžete představit, že pokud tuto technologii budeme na naší planetě užívat správně, bude zkonzumované množství menší, než 1% dnes ročně vytěženého niklu. Odpověď na otázku tedy zní: ne, k deficitu niklu nemůže dojít, protože zkonzumované množství je bezvýznamné. Tak je to.

S: V této věci jste v loňském roce provedli přinejmenším tucet testů. Zajímalo by mne, který z nich, ve smyslu solidnosti či důvěryhodnosti prezentace prokazující funkčnost této technologie, považujete za nejlepší.

A: Udělali jsme mnoho veřejných testů. Ale musíte vzít v úvahu, že v naší laboratoři, s našimi konzultanty a příslušným přístrojovým vybavením testujeme každodenně. Naše technologie je dnes velice solidní, E-Cat je nyní velmi stabilní. Právě teď vyrábíme megawattová zařízení, ale především, v certifikačních laboratořích už začal ověřovací proces pro malé domácí E-Cat, což je nezbytné, aby se mohly začít prodávat. Současně konstruujeme a právě teď připravujeme plně automatizovanou výrobní linku schopnou produkovat milión kusů ročně. Bude ve Spojených státech. A je mi ctí, že to mohu říct, protože v USA žiji. Miluji Spojené státy, a z mnoha důvodů, které nyní nemohu vysvětlovat, jsem chtěl tuto technologii vyvinout ve Spojených státech. A chci, aby byla americká.

S: Můžete říct, ve kterém státě USA bude výroba?

A: Na Floridě. A co se toho týče, je teď z mnoha důvodů velmi důležité, stlačit cenu E-Cat velmi, velmi nízko. Protože ta technologie musí být dostupná každému. A já chci, aby cena za desetikilowattový E-Cat byla do 500 dolarů. Abychom toho dosáhli, musíme úplně všechno automatizovat a velmi dobře organizovat výrobu, protože , jak víte, je to soutěž... a jakmile budou naše nechráněná zařízení na trhu, stanou se předmětem záměrného kopírování konkurencí. Kvůli konkurenci rovněž čekáme na dosud nevyřízené patenty. Ale abychom zajistili, že naši výrobu neohrozí reverzní inženýrství, musíme zvládnout nejlepší způsob boje s konkurencí, a to velice nízkou cenou. O to se teď snažíme , protože tuším, že budeme muset soutěžit s čínskou produkcí a jsou tu nejen oni, ale i další země, kde na tom samozřejmě budou hned pracovat... Nemůžeme soutěžit se sociálními systémy využívajícími nízké mzdové náklady, které jsou pro nás neudržitelné. Musíme proti nim tedy bojovat tím nejlepším způsobem, zdokonalenou technikou ve výrobních linkách. Naše úsilí se teď přesunulo od samotného technologie E-Cat, která už je vyzrálá a stabilní, k produkčním technickým zařízením. Poněvadž jestliže tuto technologickou bitvu nevyhrajeme, riskujeme prohru v boji s konkurencí. Z toho důvodu musíme velmi usilovně pracovat na výrobní lince, a to dnes děláme. Jedině tak budeme schopni uvést naše výrobky na trh velmi levně, a budete překvapení velmi vysokou úrovní a snadností použití E-Cat. Děláme to velmi… je to velmi dobrá… technika.


S: Další otázka… vlastně bych jen chtěl udělat poznámku, co se týče velikosti zařízení. Hovoříte o 500 dolarech za tepelnou jednotku s výkonem deseti kilowattů, a pokud vím, cena za konvenční čili konkurenční výrobky s tímto výkonem se pohybuje kolem 1000 dolarů za kilowatt. Takže 500 dolarů za deset kilowattů je pět procent z toho, co dnes lidé platí za výkonově porovnatelný systém na běžná paliva. Jestliže, tedy říkáte, že chcete zůstat s cenou dole, netýká se to současné konkurence, ale té aktuální, která by použila tuto technologii. Správně?

A: Ano, přesně tak. Musíme předpokládat reverzní inženýrství a zachytit náraz, který nepochybně přijde ze zemí, kde nedbají na standardy prosperity zaměstnanců respektované v USA. Musíme být připraveni, abychom jim znemožnili bušit do nás z ekonomického hlediska. Pokud ne, skončíme jako třeba Solyndra nebo další společnosti, které začaly s výrobou slunečních kolektorů… pak přišli Číňané a vytlačili je z trhu. A víte, musíme se opravdu dobře poučit z historie, musíme předvídat a vědět, jak se tomu postavit. Musíme takovému boji předejít, protože to je válka, ve které chceme zvítězit.

S: Jo, já vím, a určitě to není konvenční, ale konvenční zatím nebylo nic , co jste dosud udělal, tak proč bychom měli očekávat nějaké změny. Je tady další otázka. Mnoho lidí samozřejmě velice zajímají vaše katalyzátory a chápeme, že je musíte chránit jako klíčové vlastnictví. Ale je tady zajímavě formulovaná otázka: "Říkal jste, že katalyzátory v E-Cat jsou chemické prvky přidané k vodíku a niklu v jádru reaktoru. Můžete nějak charakterizovat význam těchto katalyzátorů?"

A: Ano. Jsou podstatné, protože bez nich E-Cat vůbec nefunguje. Víte, bylo zde už hodně technologií založených na niklu a vodíku, ale žádná nebyla úspěšná. A to je důvod, proč to musíme držet v tajnosti. Je ovšem jasné, že jakmile budeme mít na trhu miliony kusů, nebude pro laboratoře nijak těžké zjistit, oč se jedná, ale pak, jak jsem už řekl, pak už budeme mít tak dobře navržený produkční systém, že soutěžit s námi pouhým reverzním inženýrstvím prostě nepostačí . Protože pak tu vlastně vůbec nevznikne potřeba nám nějak konkurovat . A tak, doufám, že budeme ve výhodě.

S: Když už mluvíme o úloze technologie, vy i jiní hovořili o jakési v systému používané frekvenci, nějaký druh elektromagnetické vysokofrekvenční energie... o jistém kmitočtu. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?

A: Je mi moc líto, ale toto je také utajená záležitost. Ano, používáme… Tolik o tom mohu říct… To, co v systému užíváme se podobá taktice užívané ve východních bojových uměních. Efekt spočívá ve skutečnosti, že sílu, která by teoreticky měla stát proti nám, a tím myslím Coulombovu sílu, využíváme tak, aby nám pomohla. To je ten princip. A v tom to je. Tento efekt je důsledkem toho, že jsme obrátili v náš prospěch sílu, která teoreticky musí působit proti našemu záměru. To je vše, co vám k tomu mohu říct, příteli.

S: Ok. To je v pořádku. Další tazatel se ptá: "Jak často v testech, které jste prováděli v uplynulém roce, fungoval E-Cat tak, jak jste si představovali? A můžete nám říct, jak spolehlivý je dnes, s lepším hardware pro regulaci a software od National Instruments?

A: Dobrá otázka. Ano, velmi dobře spolupracujeme s NI a hodně se od nich učíme. A jejich technologie nám rozhodně velice pomohla dosáhnout stability zařízení, a bude velmi užitečná především na cestě k produkci elektrické energie. Možná se někdo zeptá, proč zatím neumíme dělat elektřinu, když už umíme produkovat teplo. Bylo by velice snadné převést teplo na elektřinu, to není velký problém. Ano, jenže abychom mohli dělat elektřinu s přijatelnou účinností, musíme používat teplotu přinejmenším 400°C. A tento faktor prozatím dělá reaktor nestabilním. V současné době jsme dosáhli velice dobré stability a E-Cat do 120°C funguje jak má, bez problémů a výkonových špiček, s nimiž jsme před rokem zápasili, protože dělaly reaktor nestabilním. Teď, po roce vývoje, jsme dosáhli velmi dobré stálosti výkonu až do 120°C. Udělat teplo tedy není problém. Teď jde o to dostat se výše, a ono by teoreticky mělo být snadné zvýšit teplotu. Pokud zapojíme řadu E-Cat do série, místo paralelně, měli bychom teplotu zvýšit. To je sice pravda, ale bohužel, jakmile jsme přistoupili k vysokým teplotám, nastaly problémy. Ty jsme zčásti vyřešili s pomocí zákazníka, který koupil naše megawattové zařízení.
Mimochodem, u toho testu jste byl, protože jsem vás pozval. A National Instruments je znamenitý skvělý dodavatel, protože jejich filozofií je naučit své klienty lovit ryby. Na jednom z prvních setkání s jejich manažery a vědci mi řekli, že nás to chtějí naučit: "Nechceme vám jen prodat rybu. Ale chceme vás naučit rybařit, protože jestliže se to naučíte, můžeme jít na ryby společně. A zušlechtit tuto technologii společně." A tato jejich filozofie jistě přinese velmi dobré výsledky.

S: Ohledně jednotky E-Cat jste řekl, že už je k posouzení v certifikační laboratoři, a podle toho, co o tom vím, když dáte nějaké zařízení do certifikační laboratoře, čili UL, má to v zásadě být v provedení, jaké budou používat koncoví zákazníci. Takže je už plně vyvinuté k produkci, a razítko UL je posledním krokem předtím, než se dostane do prodeje.
Je to stejná jednotka, jakou jste vyvinul předtím, taková, jakou jsem viděl v provozu vloni v říjnu v Boloni?

A: Ne. Jednotka, která je na certifikaci je přesně taková, jaká půjde do výroby… sestavili jsme prototypy zařízení, které je mnohem menší, mnohem lehčí, atd. Je konstruovaná tak, aby ji bylo možné vyrábět ve velkých množstvích. Ta už je sestavena podle směrnic inženýrů z UL.

S: Skutečnost, že tuto jednotku už má UL, je jasné znamení, jak blízko máte k produkci. To už je na místě blahopřání.

A: Děkuji vám. Děkuji. Mohu vás ujistit, že čas, který dnes netrávíme po konferencích, věnujeme pilné práci. Bude možná správné říct, že si mnozí stěžují, že už nepořádáme konference a podobné věcí. Problém je v tom, že na to už prostě nemám čas, protože abych stíhal všechno nezbytné, musím pracovat 15 až 16 hodin denně. Když ale jezdíte po světě, předvádíte testy, pořádáte konference atd., nemůžete pracovat. Máme všechno naplánované tak natěsno, že si nemůžeme dovolit ztrácet čas. A ohledně NI, National Instruments, bych rád dodal, že jsou spolehliví a velmi rychlí. Jsou velmi rychlí ve všem, a to je moc dobrá věc.
Tento rozhovor jsem akceptoval, protože jste velmi seriózní žurnalista, a cením si vás i jako člověka. Ano je to pravda, nemám rád interview. Ale rozhovor s opravdovými žurnalisty píšícími o vědě vždy potěší, jako dnes večer.

S: Děkuji vám. Promluvme si teď o domácím zařízení E-Cat s 10 až 20 kilowatty, kterých se na podzim, chystáte vyrobit milión kusů. Ohledně toho je tu spousta dotazů a možná byste mohl trochu blíže popsat, co chystáte a abychom si mohli udělat nějakou představu o tom, jak to můžeme napojit doma, jestli tím půjde nahradit kotel ústředního topení nebo bojler, a jestli to později bude umět vyrábět i elektřinu. Můžete nám to nějak blíže objasnit?

A: Bude to vypadat jako nevelký počítač. Teplo bude možné použít v libovolném současném ústředním topení. Musíte to jen nechat rozehřát. Předlohou pro mne byl software od Microsoftu. Je to systém, kterým můžete oživit jakýkoli počítač na světě. A náš koncept je stejný. E-Cat bude procesor produkující teplo, který můžete velmi jednoduše připojit k jakémukoli druhu teplovodního radiátoru na světě, a zvládne to každý instalatér. Vyměnit každých šest měsíců nebo po 180 dnech provozu kazetu s náplní bude také velmi snadné, asi tak, jako vyměnit náplň v propisovačce.

S: Další častá otázka se týká doby náběhu a vypnutí. Například když doma někdo otvírá dveře a ochladí se, potřebujete přitopit. Jak rychle bude E-Cat reagovat v takové situaci? Regulátor teploty řídící například běžný plynový kotel má určitý čas odezvy. Dokáže E-Cat poskytnout teplo v rozmezí hystereze běžného regulátoru?

A: Ano, rozumím. Pokud jde o teplo k běžnému vytápění domů, provozů atd., ano, bude mít nezbytnou pružnost. S ohřevem vody je to v běžné praxi tak, že plynový nebo elektrický průtokový ohřívač nastartuje v okamžiku, kdy otočíte kohoutkem teplé vody abyste si třeba umyli ruce, a pak jej elektronika po zastavení vody opět odstaví. Taková pružnost je v našem případě samozřejmě nemožná. E-Cat bude zapojen tak, aby ohříval nějaký topný obvod s dostatečnou setrvačností. Pro rychlý ohřev malého množství vody budete muset používat normální bojler, jako dosud anebo výměník. Pak kotel ústředního topení může dodávat oba druhy horké vody. Ale především jde o vodu proudící radiátory k ohřevu místností.

S: Jistěže, řeč je o dvou systémech. Topení, které tvoří uzavřený okruh a rychlé přípravě horké vody z kohoutku, používané k vaření nebo třeba sprchování.

A: Správně. Druhé zmíněné využití teplé vody, které představuje menší část energie každoročně spotřebované v domácnosti, potřebuje pružnost, kterou nemáme. Zatímco v prvním případě, kdy jde o udržení teploty v domě v průběhu zimy, je to přesně to, kde E-Cat nezbytnou pružnost má. Stačí to pro vysvětlení?

S: Ano. V podstatě jde o to, že pokud například při dlouhém sprchování spotřebuji všechnu horkou vodu z bojleru, není vhodné k jeho ohřevu použít E-Cat kvůli dlouhé době náběhu, ale je naprosto vhodný k ohřevu vody v ústředním topení. Správně?

A: Dokonale. Přesně to jsem chtěl říct.

S: Vraťme se o asi rok zpátky, kdy byla tato technologie představena poprvé.
Vyrozuměl jsem tehdy, že jedněmi z prvních vhodných zákazníků by byly elektrárny, které k produkci páry pro výrobu elektřiny používají zemní plyn nebo uhlí. Váš systém by mohl být využíván k předehřevu vody, a pak by to v jejich zařízení mohli už jen posílit. Takže, i když E-Cat nemůže přehřát páru natolik, aby to stačilo k pohonu turbín, může ji alespoň předehřívat. Ještě pořád se s tím počítá?

A: Ano. Je to tak.

S: A máte už nějaké konkrétní zájemce pro toto využití?

A: Ano, máme. Jsou tady nějací čekatelé. Tady je ale hlavní problém otázka schvalování. Elektrárny se řídí velmi komplexními předpisy a normami, a pokaždé, když chtějí cokoli změnit, k tomu musí získat povolení. A jak jistě tušíte, schvalovací proces pro elektrárnu je velice komplikovaná věc. Vedeme řadu jednání s provozovateli elektráren, protože toto je jedno z využití, pro něž je tato technologie velice vhodná. Není to ani tak technologický problém. Samotná aplikace není z technického pohledu složitá, ale je obtížné ji prosadit z administrativního či úředního hlediska.

S: Technologie je tady, ale byrokracie s dává načas.

A: Je to tak.

Pokračujte druhou částí níže, nebo přímo tady.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama